De beste manier om de oplage van een boek te bepalen

De beste manier om de oplage van een boek te bepalen

Als je een boek laat drukken, is het verstandig om van tevoren te bepalen hoe groot de oplage moet worden. Hiervoor moet je rekening houden met een aantal factoren. Heb je bijvoorbeeld een boek geschreven over een populair onderwerp, dan zal de oplage groter kunnen zijn dan bij een onderwerp dat minder in de focus van het publiek ligt. Al moet je daar wel voorzichtig mee zijn: een populair onderwerp betekent ook veel concurrentie.

Zo zijn er meer factoren die van invloed zijn op de verkoop van je boek, en dus op de meest geschikte grootte voor je oplage.

Het soort boek

Het soort boek dat je schrijft is van invloed op de meest geschikte grootte van je oplage. Educatieve boeken worden op scholen geleverd, en bij professionals. Informatieve boeken bij verkoopkanalen die gespecialiseerd zijn in deze specifieke informatie. Zoals bijvoorbeeld een boek over een bepaald gebied. Dit gaat naar kiosken en reisbureaus in de regio waar het gebied ligt. Als het een heel populair gebied is, kan het misschien ook bij landelijke reisorganisaties en kiosken verkocht worden. Een roman kan bij meer verkoopkanalen aangeboden worden, en de oplage kan dan ook groter worden.

De doelgroep

Doelgroep van je boek

Zoals uit het voorgaande al een beetje blijkt, is de doelgroep waarvoor je schrijft van invloed is op de verkoop van je boek. Is die doelgroep groot, dan kan je oplage ook groter zijn, en bij een boek dat over een specialistisch onderwerp gaat voor een zeer specifieke doelgroep is het verstandig om de oplage laag te houden. Een fotoboek over iets wat algemeen veel bekendheid heeft zal in een grotere oplage kunnen verschijnen dan een boek over een bepaalde periode in de architectuur. Dat laatste zal gekocht worden door mensen die daar enigszins verstand van hebben. Aan de andere kant zullen zij misschien wel meer geld over hebben voor je boek. Met je kleine oplage zul je dus misschien toch wel een redelijk bedrag verdienen.

Break-evenpoint

Hoeveel boeken je moet verkopen om de gemaakte kosten te dekken is natuurlijk ook een belangrijke factor. Dit heet het break-evenpoint. Dit aantal zou je als minimum aan kunnen houden. Alle extra exemplaren vormen je winst, die eventueel ingezet kan worden voor een tweede druk.

Bij een grotere oplage wordt de kostprijs per boek lager. Maar als je er niet zeker van bent dat je boek goed gaat verkopen, kun je ook beginnen met een zeer lage oplage. Met de huidige technieken is dat mogelijk. Een drukker die alle oplagen hanteert is Ipskamp Printing. Wil je meer weten? Neem dan contact met hen op!